ASTOR Yapı Teknolojileri Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti.
KÇG

PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİ

PERİYODİK KONTROLLER
 - Basınçlı Kaplar
 - Kaldırma ve İletme makinaları
 - Elektrik Tesisatı Topraklama Direnci Ölçümü
 - Paratoner Tesisatı Topraklama Direnci Ölçümü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün; 207 ,  223 ve 244. maddeleri basınçlı kapların ve tüm kazanların  yılda bir kez, aynı tüzüğün 378. maddesi ise kaldırma makinalarının üç aylık periyotlarla yılda dört kez; periyodik kontrol ve testlerinin yapılmasını hükme bağlamıştır.

Ayrıca 4857 Sayılı (Yeni) İş Kanununa dayanılarak 11/02/2004 tarih, 25370 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” nin 7. maddesi de şöyle demektedir.

Madde 7 — İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde uzman kişiler tarafından kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir.

b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;

1) Uzman kişilerce periyodik kontrollerini ve gerektiğinde testlerinin yapılması,

2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için uzman kişilerce gerekli kontrollerin yapılması,

sağlanacaktır.

Tüzük ve yönetmeliklerin ilgili maddelerinde belirtilen periyodik test ve kontrolleri yapabilmek için,  yeterli teknik donanıma, birikime ve tecrübeye ihtiyaç vardır. Yeterli teknik donanım ve bilgi birikimine sahip, konusunda uzman makine mühendisleri tarafından yapılan periyodik kontroller, bu cihazlardan kaynaklanabilecek iş kazalarının azaltılmasına ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bu amaca yönelik olarak, firmamız 1997 yılından beri konusunda uzman makine mühendisi kadrosu ve modern test cihazları ile sözü edilen periyodik test ve kontrolleri yapmaktadır.

Geri   /   Yukarı

comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk

copyright 2008 @ KCGMuhendislik.com designed by TREMO Production